بروزرسانی: 5-10-1400
آزمایشگاه استخراج فلزات

سرپرست یا مسئول آزمایشگاه شماره تماس تجهیزات دروس ارائه شده
دکترجواد مقدم 33054364 دستگاه گندله سازی-  pHمتر الکترونیکی- ترازوی آزمایشگاهی- آوون- دستگاه سانتریفیوژ- همزن مغناطیسی- هود و انواع لوازم آزمایشگاهی آزمایشگاه تولید فلزات

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-