بروزرسانی: 25-5-1394
قیر و آسفالت

آزمایشگاه قیر و آسفالت گروه عمران واقع در زیر زمین دپارتمان عمران و نقشه برداری با بهره گیری از اکثر وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به قیر و آسفالت برای دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه عمران و در آینده نزدیک برای دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه که در رابطه با روسازی در حال فعالیت میباشند خدمات ارائه مینماید. لازم به ذکر است که دستگاههای مربوط به آزمایش U.T.Mکه از مهمترین تجهیزات مورد نیاز این رشته میباشد خریداری گردیده و به محض رفع برخی مشکلات راه اندازی خواهدشد.
مهمترین آزمایشهائی که در این آزمایشگاه انجام میگیرد به شرح زیر میباشد:

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-