خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 66
  بازديد ديروز: 75
  بازديد کل: 696891
بروزرسانی: 25-5-1394
عملیات واحد صنعتی

 • دستگاه تقطیر مرحله­ای UOP-3BM
  • محاسبه افت فشار در طول برج برای نرخ سرعتهای متفاوت تقطیر
  • دستگاه رفراکتومتر برای شناسایی یا تشخیص ترکیب مورد نظر
  • محاسبه ضریب عملکرد کلی برج در سرعتهای مختلف تقطیر.
  • انجام دادن تقطیر در نسبت جریان برگشتی ثابت و مشاهده ومحاسبه تغییرات ترکیبات بالا و پایین برج با زمان
 • دستگاه استخراج مایع - مایع UOP-5
  • تعیین ضریب توزیع
  • اساس عملکرد ستون استخراج مایع-مایع
  • موازنه کلی جرم و ضریب انتقال جرم با فازآب به عنوان واسطه پیوسته
  • موازنه کلی جرم وانتقال جرم با فاز اصلی به عنوان واسطه پیوسته
  • اثبات بازیابی حلال

 

 • دستگاه استخراج جامد - مایع UOP4 MKII
  • عملکرد سیستم استخراج  به صورت حلقه باز و  نمایش تغییرات غلظت ماده حل شده در حلال در طول پروسه.
  • عملکرد سیستم استخراج به صورت حلقه بسته ومقایسه نتایج با مقادیر پیش بینی شده.
  • عملکرد سیستم استخراج پیوسته جامد- مایع و ارزیابی راندمان فرایند.
  • عملکرد دو مرحله استخراج مداوم درجریان ناهمسو ، تعیین سهم هر مرحله و مقایسه این نتایج با نتایج به دست آمده از تمرینات تک مرحله ای.
  • عملکرد سیستم برای سه مرحله استخراج مداوم درجریان ناهمسو ، تعیین سهم هر مرحله در فرایند استخراج و مقایسه این نتایج با نتایج به دست آمده از تمرینات تک مرحله ای و دو مرحله ای

بازدید امروز: 2