بروزرسانی: 22-6-1394
پایگاه داده

این آزمایشگاه داری 10 سیستم جدید می باشد. در این آزمایشگاه دروس مرتبط با پایگاه داده ارائه گردید و دانشجویان نیز در این آزمایشگاه به یادگیری و تحقیق در زمینه پایگاه داده می پردازند.

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-