بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه رله و حفاظت

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر سعید جلیل زاده 02433052326 jalilzadeh[at]znu.ac.ir
دکتر کاظم مظلومی 02433054067 kmazlumi[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-