بروزرسانی: 14-5-1394
امور پژوهش تحصیلات تکمیلی

  1. دریافت پیشنهاده پژوهشی کارشناسی ارشد و دکتری از گروه ها جهت طرح و تصویب در شورای دانشکده
  2. ثبت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه گلستان
  3. تائید پایان نامه ها در سامانه سمپ
  4. صدور گواهی های مورد نیاز دانشجو در طول اجرای پایان نامه
  5. دریافت گزارش های سه ماهه ارشد و شش ماهه دکتری و جمع آوری و بایگانی جهت ارائه در روز دفاع
  6. بررسی درخواست های تغییر عنوان پیشنهادی پژوهشی دانشجویان
  7. بررسی درخواست تمدید مدت انجام پیشنهاده پژوهشی دانشجویان
  8. رزرو و تعیین زمان انجام دفاعیه
  9. تکمیل و ارسال فرم های مربوط به جلسه دفاعیه به نماینده تحصیلات تکمیلی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-