بروزرسانی: 23-1-1401
فرمها و آئین نامه های مهندسی معدن

> فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
> فرآیند تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد
> راهنماي گام ششم فرآيند ثبت پروپوزال ارشد در گلستان
> آیین نامه های آموزشی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-