بروزرسانی: 25-5-1394
کنترل فرایند

آزمایشگاه کنترل فرایند دارای دو دستگاه یونیورسال و یک دستگاه مشترک با آزمایشگاه عملیات واحد می­باشد

  1. کنترل دبی
  2. کنترل سطح
  3. کنترل دما
  4. کنترل فشار
  • دستگاه کنترل دیجیتال دستگاه تبخیر مرحله­ای UOP-3BM
  1. کنترل کل فرایند
  2. نحوه استفاده از کنترلرPIDدر برج
  3. نحوه استفاده از کنترلرهای قابل برنامه ریزی لگاریتمی در دستگاه برج تقطیر

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید