بروزرسانی: 25-5-1399
کارمندان و کارشناسان گروه مهدسی معماری

مسئول دفتر: خانم رسولی
شماره تماس: 33054755
Email:arasooli[at]znu.ac.ir
کارشناس معماری و هنر(کارگاه مرمت): خانم مهندس هاشمی
شماره تماس :33054760

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-