خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 4
  بازديد ديروز: 83
  بازديد کل: 696912
بروزرسانی: 25-5-1394
نقشه سازی رقومی

مرتضی فتحی
سرپرست
 •  تهیه نقشه­ های رقومی در مقیاس­های مختلف برای پروژه­های درسی
 • بررسی روشها و ابزارهای نوین تهیه نقشه های رقومی
 • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص کارتوگرافی و اصول نقشه سازی رقومی
 • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص تهیه مدل رقومی زمین(DTM )
 • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مدلسازی سه بعدی شهر و واقعیت مجازی
 • ارائه خدمات به محققین فعال در زمینه نقشه­سازی رقومی، کارتوگرافی، مدلسازی رقومی زمین، واقعیت مجازی
اهداف
گیرنده GPS دستی مرتبط با کارهای نقشه سازی
تجهیزات فعلی

بازدید امروز: 2