بروزرسانی: 21-9-1397
فارغ التحصیل

نام نام خانوادگی سال ورود استاد راهنما
جمشید پیرگزی 92 دکتر خانتیموری
سجاد احمدیان 93 دکتر افشارچی-دکتر مقدادی

بازدید امروز: 6


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-