بروزرسانی: 7-9-1400
چارت مهندسی نقشه برداری

کارشناسی
00-09-07 > چارت 8 ترمی برای ورودی های 99 و پس از آن
 
> چارت 8 ترمی برای ورودی های قبل از 1-96-95
 
> چارت 8 ترمی برای ورودی های 1-96-95 و پس از آن
 
> دروس مهندسی عمران - نقشه برداری(برای ورودی های 1-96-95 و پس از آن)
 
> دروس مهندسی عمران نقشه برداری (برای ورودی های قبل از 1-96-95)

 

کارشناسی ارشد
 
 
 

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-