بروزرسانی: 29-3-1401
معاونین دانشکده

معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي
معاونت پژوهشی دانشکده: دکتر حسن طاهرخانی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
تلفن: 33052810
فاكس: 32283204
ساختمان اداری دانشکده مهندسی- حوزه معاونت پژوهشی

 

معاونت آموزشي دانشكده مهندسي
معاونت آموزشی دانشکده:دکتر مصطفی یارقلی
رشته تحصیلی:مهندسی برق
تلفن: 33052384
فاكس: 32283204
ساختمان اداری دانشکده مهندسی- حوزه معاونت آموزشی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-