بروزرسانی: 31-5-1400
معرفی دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسي دانشگاه زنجان در سال 1366 فعاليت خود را با تاسيس رشته  مهندسي عمران آغاز نمود. متعاقب آن گروههاي آموزشي مهندسي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي معماري، مهندسي کامپيوتر، مهندسي نقشه برداري، مهندسي معدن، مهندسي شيمي،مهندسی مواد، گروه هنر- نقاشي و مهندسی صنایع تأسيس و اقدام به پذيرش دانشجو نمودند. هم اکنون دانشکده مهندسي داراي 11 گروه آموزشي مي باشد که در 20 گرايش اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسي مي نمايد.

در سالهاي اخير دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده مهندسي رشد کمي و کيفي چشمگيري داشته اند که در نتيجه آن اين دانشکده در اغلب شاخص هاي آموزشي و پژِوهشي جزء برترين هاي دانشگاه مي باشد. در حال حاضر دانشکده مهندسي در 18 گرايش در مقطع كارشناسي ارشد اقدام به جذب دانشجو مي نمايند. 

همينطور در چند سال گذشته با تقويت اعضاء هيات علمي، زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری و با توجه به قابليت هاي پژِوهشي گروه هاي آموزشي، با اخذ مجوز دوره دكتري از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، دوره هاي دکتري در  گرايش هاي   الکترونیک، قدرت و کنترل در  رشته مهندسي برق، گرايشهاي سازه، خاک و پي، سازه هاي هيدروليکي و حمل و نقل در رشته مهندسي عمران، دکتراي هوش مصنوعي در گرايش کامپيوتر،  گرايش طراحي کاربردي و تبدیل انرژی در رشته مهندسي مکانيک  داير گردیده است.

ریاست دانشکده

دکتر امیرجواد مرادلو

33052413

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر مصطفی یارقلی

33052483

معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر حسن طاهرخانی

33052810

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر حسن طاهرخانی

33052499

دفتر گروه خانم نباتعلی پور 33052611

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر محمد مصطفوی

33052495

کارشناس گروه خانم مهندس لاله 33052609

مدیر گروه مهندسی مکانیک

دکتر داود افشاری

33054143

کارشناس گروه آقای مهندس طاهریون 33052212

مدیر گروه مهندسی معماری

دکتر محمد باقری

33054746

کارشناس گروه خانم مهندس هاشمی 33054760

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر مجید مقدادی

33052613

کارشناس گروه آقای سلیمانی 33052662

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

دکتر اسلام جوادنیا

33052289

مدیر گروه مهندسی معدن

دکتر صادق کریم پولی

33054345

کارشناس گروه آقای مهندس پورامیدی 33054349

مدیر گروه مهندسی شیمی

دکتر طاهر یوسفی امیری

33054347

دفتر گروه آقای اسکندری 33054026

مدیر گروه مهندسی مواد

دکتر محمدرضا توحیدی فر

33054348

دفتر گروه آقای اسکندری 33054026

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر داود افشاری

33054143

کارشناس گروه آقای مهندس طاهریون 33052212

مدیر گروه هنر

آقای مسعود ابوالفضلی

3305

کارشناس گروه خانم مهندس هاشمی 33054760
 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-