بروزرسانی: 21-11-1396
آزمایشگاه طراحی و ساخت سیستمهای الکتریکی

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر عباس غایب لو 02433052737 a.ghayebloo[at]znu.ac.ir
دکتر حسن رضا میرزایی 02433054357 hr.mirzaei[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-