بروزرسانی: 24-9-1400
مدلسازی اکتشافی

 

سرپرست آزمایشگاه

شماره تماس

پست الکترونیکی

امیر سلیمی

02433054354

a.salimi[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-