بروزرسانی: 25-5-1394
تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی

نمای داخلی آزمایشگاه

دستگاه تعیین مقاومت فشاری و کششی ناشی از خمش بتن

دستگاه لوس آنجلس برای تعیین درصد سائیدگی سنگدانه ها

دستگاه وی بی جهت تعیین کارایی و چگالی بتن تازه

دستگاه برش بتن

میکسر بتن

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-