بروزرسانی: 29-5-1394
دینامیک سیالات محاسباتی

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر جعفر غضنفریان 02433054142 j.ghazanfarian[at]znu.ac.ir

 در این آزمایشگاه روش¬هایی عددی برای هندسه¬هایی که در آن¬ها جریان و انتقال حرارت به صورت پیچیده رخ می¬دهد انجام می¬شود. این موارد شامل، مرزهای متحرک، جریان سه¬بعدی، سطح آزاد، تعامل سازه با سیال، کاربردهای بایو و نانو، موضوعات بین رشته¬ای و انرژی¬های نو می¬باشند. هم¬چنین روش-های مدرن سی-اف-دی شامل روش¬های بر-اساس-ذره، روش¬های لاگرانژی و مولکولی، روش¬های آماری نیز گسترش گسترش داده می¬شوند.

برای راه اندازی این آزمایشگاه و تجهیز آن با سه دستگاه کامپیوتر پرسرعت از جایزه دکتر کاظمی آشتیانی به میزان 200 میلیون ریال استفاده شده است.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال در آزمایشگاه
دکتری نام و نام خانوادگی ایمیل
مهندس مسعود مقدم  
کارشناسی ارشد مهندس سجاد بوذری  
مهندس سمیرا محمدی  
مهندس مهشید مرادی  
مهندس بهراد زینعلی  
مهندس محمد جمشیدی  
مهندس مهری قاسمی  
پروژه ها
  • شبیه­سازی تعامل قوی سازه با سیال در حالت سه بعدی
  • انتقال حرارت غیر فوریه در ابعاد نانو
  • روش اس-پی-اچ برای مسائل با سطح آزاد
  • شبیه­سازی مسائل با مرز متحرک
  • جریان در توربوماشین­ها از جمله قلب مصنوعی، پمپ دنده­ای.
  • مباحث مربوط به بارگزاری ترمو-الکترو-مکانیکی
  • جریان در سازه­­های انرژی نو و تاریخی
  • انتقال حرارت در اجزای زنده

Journal Papers

13- Jafar GhazanfarianZahra Shomali, Abbas Abbassi, "Macro- to Nanoscale Heat and Mass Transfer: The Lagging Behavior", International Journal of Thermophysics, 36, 1416-1467, 2015. [Link]

12- Zahra ShomaliJafar Ghazanfarian, Abbas Abbassi, “Effect of Film Properties for Non-linear DPL Model in a Nanoscale MOSFET with High-k Material: ZrO2/HfO2/La2O3", Superlattices and Microstructures, Vol. 83, P. 699-718, 2015. [Link]

11- J. Ghazanfarian, R. Saghatchi, D.V. Patil, “Implementation of Smoothed-Particle Hydrodynamics for Non-linear Pennes' Bioheat Transfer Equation", Applied Mathematics and Computation, Vol. 259, P. 21-31, 2015.[Link]

10- Roozbeh Saghatchi, Jafar Ghazanfarian, "A Novel SPH Method for the Solution of Dual-Phase-Lag Model with Temperature-Jump Boundary Condition in Nanoscale", Applied Mathematical Modelling, Vol. 39(3), P. 1063-1073, 2015. [Link]

9- Jafar GhazanfarianRoozbeh Saghatchi, Mofid Gorji-Bandpy, "Turbulent Fluid-Structure Interaction of Water-Entry/Exit of a Rotating Circular Cylinder using SPH Method", International Journal of Modern Physics C, Vol. 26 (8), 1550088, 2015. [Link]

8- Jafar Ghazanfarian, D. Ghanbari, "Computational fluid dynamics investigation of turbulent flow inside a rotary double external gear pump", Journal of Fluids Engineering-Transactions of ASME ,  137(2), 021101, 2015. [Link]

7- Masood Moghaddam, Jafar Ghazanfarian, Abbas Abbassi, "Implementation of DPL-DD model for the simulation of nanoscale MOS devices", IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 61(9), P. 3131-3138, 2014. [Link]

6. Roozbeh SaghatchiJafar Ghazanfarian, Mofid Gorji-Bandpy, "Numerical Simulation of Water-Entry and Sedimentation of an Elliptic Cylinder using Smoothed-Particle Hydrodynamics Method", Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering-Transactions of ASME, Vol. 136(3), 031801, 2014.[Link]

5- Z. Shomali, A. Abbassi "Investigation of highly non-linear dual-phase-lag model in nanoscale solid argon with temperature-dependent properties", International Journal of Thermal Sciences, 83, 56-67, 2014. [Link]

4- R.S. Samian, A. Abbassi, J. Ghazanfarian, "Transient Conduction Simulation of a Nano-scale Hotspot using Finite Volume Lattice Boltzmann Method", International Journal of Modern Physics C, Vol. 25(4), 1350103, 2014. [Link]

3- R.S. Samian, A. Abbassi, J. Ghazanfarian, "Thermal Investigation of Common 2D FETs and New Generation of 3D FETs using Boltzmann Transport Equation in Nanoscale", International Journal of Modern Physics C, Vol. 24(9), 1350064, 2013. [Link]

2- J. Ghazanfarian and Z. Shomali, "Investigation of Dual-Phase-Lag Heat Conduction Model in a Nanoscale Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, P. 6231-6237, 2012. [Link]

1- J. Ghazanfarian and A. Abbassi, "Investigation of 2-D Transient Heat Transfer under the Effect of Dual-Phase-Lag Model in a Nanoscale Geometry", International Journal of Thermophysics, Vol. 33, P. 552-566, 2012. [Link]

Conference Papers

10- Jafar GhazanfarianMasood Moghaddam, "Dual-Phase-Lag Investigation of High-k Material in Novel Generation of Nanoscale MOS Devices", Proceedings of 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015), 12-14 May, Tehran, Iran, 2015.

 9- Dourna Jamshideasli, Abbas Abbassi, Jafar Ghazanfarian, "Thermal Lattice Boltzmann Method for Curved Boundaries in the Transition Regime", Proceedings of 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015), 12-14 May, Tehran, Iran, 2015.

Selected as "top paper" of conference.

 8- Jafar GhazanfarianMasood Moghaddam, Abbas Abbassi, "Development of Dual-Phase-Lag model for Conjugate Heat Transfer in Nanoscale MOS Devices", Proceedings of 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2015), 12-14 May, Tehran, Iran, 2015.

Selected as "top paper" of conference.

 7- Nazila NematzadeJafar Ghazanfarian, "Numerical Simulation of blood flow in radial artificial heart with splitter", Proceedings of 1st Conference on Novel Approaches of Biomedical Engineering in Cardiovascular Diseases (NABICAD2015), January 22-23, Tehran, Iran, 2015.

 6- Mojtaba AmiraslanpourJafar Ghazanfarian, "Impact of LAF system design factors on contaminant removal and thermal comfort in the operating room HVAC system: CFD approach", Proceedings of International Conference on Heating Ventilation and Air Conditioning (ICHVAC2014), June 10-12, Tehran, Iran, 2014. [Link]

 5- Zahra Shomali, Jafar Ghazanfarian, Abbas Abbassi, "Investigation of solid argon film with temperature-dependent properties under the framework of highly non-linear Dual-Phase-Lag Model in a nanoscale geometry", Proceedings of National Conference on Mechanical Engineering of Iran (NCMEI2014), February 27, Shiraz, Iran, 2014. [Link]

 4- Jafar GhazanfarianRoozbeh Saghatchi, "SPH Simulation of Fluid-Structure Interaction of Flow past a Water-Leaving Rotating Circular Cylinder", Proceedings of National Conference on Mechanical Engineering of Iran (NCMEI2014), February 27, Shiraz, Iran, 2014. [Link]

 3. R. Saghatchi, M Gorji-Bandpy, J. Ghazanfarian, "Water Impact and Sedimentation of Solid Bodies in a Newtonian Fluid using SPH Method", Proceedings of International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technologies (ICMEAT2012), October 10-12, Isfahan, Iran, 2012.

 2. J. Ghazanfarian and D. Ghanbari, "2D Numerical Simulation of a Double Gear Pump using Dynamic Mesh", Proceedings of International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technologies (ICMEAT2012), October 10-12, Isfahan, Iran, 2012.

 1. I. Tasdighi and J. Ghazanfarian, "Evaluation and Simulation of Surgery Room Air Conditioning System Using Fluent", Proceedings of the 2nd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning, June 1-3, Tehran,  Iran, 2010. [Link]

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-