بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه پایش وضعیت ماشین

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر منصور اجاقی 02433054068 mojaghi[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-