بروزرسانی: 30-1-1395
تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاه استحصال و فرآوری فلزات گرانبها

تعرفه خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه تخصصی فرآوری و استحصال فلزات پایه و گرانبها به شرح جدول ذیل می‌باشد.

 

نوع عمليات

 نوع آزمايش

مراحل آزمايش

وزن نمونه
(كيلو گرم)

قيمت

(هزار تومان)

خردايش

سنگ شكني

خردايش تا حدود یک سانتي‌متر

1

4

خردايش تا حدود 3 ميلي‌متر

7

آسيای گلوله‌اي/ ميله‌اي

ريزتر از 500 ميكرون

2

15

ريزتر از 300 ميكرون

25

ريزتر از 150 ميكرون

30

ريزتر از 75 ميكرون

35

ريزتر از 38 ميكرون

50

تعيين انديس كار

20

400

آسياي جارميل

0.5

40

 

پودرکن دیسکی

پودر کردن برای آنالیز

0.1

5

خصوصيات فيزيكي

تجزيه سرندي تر

حداكثر 8 سرند

2

100

تجزيه سرندي خشك

حداكثر 8 سرند

2

80

وزن مخصوص

استوانه مدرج- ظاهري

0.5

10

پيكنومتر - واقعي

30

جدايش‌هاي ثقلي

جيگ

هر جدايش

0.5

50

ميز

هر جدايش

4

85

واسطه سنگين

1

150

مايع سنگين (تا gr/cm3 9/2)

0.1

100

مايع سنگين (gr/cm3 3/3 -9/2 )

0.1

250

فلوتاسيون

فلوتاسيون مستقيم
 يا معكوس

بدون شستشو

1

85

يك بار شستشو

100

دو بار شستشو

120

سه بار شستشو

150

لیچینگ

فروشويي با اسيد یا باز

لیچینگ تشخیصی

0.1

30

لیچینگ همزنی تا 2 ساعت

2

100

لیچینگ بطری غلتان هر ساعت

2

50

لیچینگ مخزنی هر روز

2

50

لیچینگ ستونی هر هفته

هر بچ

200

سيانوراسیون

هم زني با بطري غلتان (2-1 ساعت)

1

100

هم زني با بطري غلتان24 ساعت

1

150

هم زني با بطري غلتان 48 ساعت

1

200

هم زني با بطري غلتان72 ساعت

1

250

ستوني هر هفته

7

250

سايش

سايش و
دانه‌بندي

بدون دانه بندي

0.5

25

 با دانه بندي

0.5

75

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-