بروزرسانی: 17-2-1402
چارت مهندسی کامپیوتر

کارشناسی
برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی نرم افزار 1402-02-17
جزئیات برنامه آموزشی ترمیک کارشناسی کامپیوتر 1402-02-17
برنامه آموزشی کارشناسی معماری سیستم های کامپیوتری 1402-02-17
تحصیلات تکمیلی
برنامه آموزشی ترمیک کارشناسی ارشد 98-10-21
برنامه آموزشی ترمیک دکتری 98-10-21

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-