بروزرسانی: 31-1-1395
فراخوان های پژوهشی سال 1394

لینک عنوان تاریخ درج
وب سایت > جشنواره ملی رویش 21/10/94
وب سایت > ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس 6/10/94
وب سایت > چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال 6/10/94
وب سایت > فراحوان دوم کنفرانس بازیهای رایانه ای دانشگاه اصفهان 6/10/94
وب سایت > فراخوان ارائه پیشنهاد انجام پروژه پژوهشی- نوسازی راه های همجوار با محور در دست احداث 6/10/94
> اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای غرب 4/8/94
> اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای زنجان 19/5/94
> فراخوان جشنواره جوان خوارزمی
14/5/94

بازدید امروز: 4


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید