خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 30
    بازديد ديروز: 223
    بازديد کل: 705293
بروزرسانی: 29-3-1401
ارتباط با پژوهش دانشکده

معاونت پژوهشی
شماره تماس: 2810 3305 24
email:taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir
 

 

حوزه پژوهش
 
کارشناس کتابخانه: خانم سلطانی
شماره تماس: 2573 3305 24
ساعات مراجعه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30

کارشناس پژوهش: خانم مهندس شاکری
شماره تماس: 2768 3305 24
Email:shakeri[at]znu.ac.ir
ساعات مراجعه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30

کارشناس انفورماتیک: خانم مهندس نجفی
شماره تماس: 4349 3305 24
Email: e.najafi83[at]gmail.com
ساعات مراجعه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30
کارشناس انفورماتیک: خانم مهندس شکرائی
شماره تماس: 2769 3305 24
Email: eng_admin[at]znu.ac.ir
ساعات مراجعه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:30

 

بازدید امروز: 3