بروزرسانی: 25-5-1394
مکانیک سنگ

سرپرست  آزمایشگاه شماره تماس تجهیزات دروس ارائه شده
رامین دوست محمدی 33054015 شامل وسایل مربوطه به مکانیک سنگ از قبیل دستگاه برش سنگ، دستگاه کرگیری، دستگاه تععن مقاومت تک محوری سنگ و... مبانی مکانیک سنگ و آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ

 

بسیاری از پروژهای معدنی و عمرانی کشور نظیر استخراج معادن روباز و زیرزمینی، سد سازی، راهسازی، تونلسازی و همچنین پروژه های مربوط به تامین انرژی مانند حفر مخازن و چاههای نفت همواره با حجم سنگینی از عملیات سنگی روبرو هستند. بدیهی است که تعیین پارامترهای مکانیک سنگ، نقش کلیدی در طراحی صحیح این پروژه ها ایفا می کند. آزمایشگاه مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان با مجموعه آزمایشها و تجهیزاتی که در لیست زیر آمده است، آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رابطه با موارد ذکر شده می باشد.

 

1- کر گیری و برش سنگ

2- آزمایشهای اندیس

3- دستگاه تعیین مقاومت فشاری تک محوره، مدول یانگ و ضریب پواسون

4- آزمایش چکش اشمیت

5- آزمایش تعیین سرعت عبور موج از داخل سنگ

6- آزمایش اندیس بار نقطه ای

7- آزمایش شاخص دوام

8- آزمایش مقاومت فشاری سه محوره

9- آزمایش مقاومت برشی درزه

10- آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم

 

 
کرگیری و برش سنگ

هدف از مجموعه اين عمليات آماده سازي نمونه ها طبق استانداردهاي موجود براي انجام ساير آزمايشها مي باشد .

 

   
 
 
آزمایشهای اندیس

هدف از انجام اين آزمايش تعيين پارامترهاي زير مي باشد:1 - آب محتوي2- تخلخل 3- درصد اشباع 4- وزن حجمي

 
 
تعیین مقاومت فشاری، مدول یانگ و ضریب پواسون

در اين قسمت مقدار مقاومت سنگ، کرنش طولی و کرنش عرضی ثبت شده و مدول تغییرشکل پذیری و ضریب پواسون محاسبه می گردد.

 

 
 
 
 
آزمایش چکش اشمیت

آين آزمايش براي تعيين سختي سنگ در صحرا و يا در آزمايشگاه طراحي شده است و در مورد سنگهابا سختي متوسط به کار مي رود .

 

 
 
 
تعیین سرعت عبور موج از سنگ

آين آزمايش براي تعيين سرعت گذر امواج از داخل سنگ طراحي شده است .

 

 
 
 
آزمایش تعیین اندیس بار نقطه ای

دراين آزمايش، نمونه سنگ توسط اعمال بار نقطه اي از طريق بک جفت فک مخروطي شکل با نوک کروي شکسته مي شود .اين دستگاه قابل حمل بوده و وسيله مناسبي براي مطالعات اوليه و صحرايي مي باشد . در این آزمایش می توان تخمینی از مقاومت فشاری و کششی ارائه نمود.

 

 
 
 
آزمایش شاخص دوام و شکفتگی سنگ

هدف از این آزمایش تعیین شاخص دوام و شکفتگی سنگ است.

 

 
 
 
آزمایش مقاومت فشاری سه محوره

هدف از این آزمایش تعیین مقاومت فشاری سنگ تحت فشارهای جانبی محصورکننده مختلف می باشد.

 

 
 
 
آزمایش مقاومت برشی درزه

هدف از این آزمایش تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطوح ضعیف و درزه در سنگ می باشد.

 

 
 
 
آزمایش مقاومت کشش غیرمستقیم

هدف از این آزمایش تعیین مقاومت کششی به صورت غیر مستقیم با استفاده از فک برزیلی می باشد.

 

 
 
 

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید