بروزرسانی: 25-5-1394
مدلسازی عددی

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس پست الکترونیکی
علی رفیعی 02433054014 ali_rafiee@znu.ac.ir

 

با توجه به کاربرد های روزافزون شبیه سازی و طراحی عددی در صنعت معدنکاری و فعالیت های مرتبط دیگر، سایت کامپیوتری طراحی معدن دانشکده معدن اخیرا تاسیس گردید. اهم فعالیت های این مرکز که بیشتر در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهد بود شامل طراحی معادن روباز، زیرزمینی، مطالعات مکانیک سنگی، بررسی محیط های ناپیوسته و همچنین کاربرد مکانیک سنگ در صنعت نفت خواهد بود. این مرکز با استفاده از نرم افزارهای موجود و کدهای عددی در دست تهیه، سعی در بهینه نمودن طراحی ها خواهد نمود.در این  راستا پروژه های کارشناسی ارشد در مورد مسائل و مشکلات مهم در معادن و فعالیت های مرتبط دیگر طرح و تعریف گردیده است. تمرکز مطالعات در این مرکز بیشتر بر روی تحلیل های مکانیک سنگی و ژئومکانیک می باشد و سعی در دخیل نمودن این پارامترهای مکانیک سنگی در طراحی معدن و چاه های نفتی خواهد داشت. همچنین شبیه سازی های عددی از محیط های ناپیوسته سنگی و تاثیر حضور درزه ها و شکستگیها بهمراه پارامترهای رفتار مکانیکی سنگ برروی شیب های سنگی و فضاهای زیرزمینی نیز در این مرکز انجام خواهد پذیرفت. داده های برداشت شده بر روی زمین و نتایج آزمایشگاهی، از طریق مدل سازی و شبیه سازی عددی تلفیق شده و سبب ایجاد مدل های عددی نزدیک به واقعیت و احتمال-پایه خواهد شد که نتایج حاصل می تواند در طراحی بهینه پروژه ها بسیار راه گشا باشد.

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-