بروزرسانی: 25-6-1394
ارتباط با گروه کامپیوتر

کارشناس گروه: آقای محمدی
تلفن : 33052489 24
مسئول دفتر: خانم بیرامی
تلفن: 33052762 24
پست الكترونيكي: beirami[at]znu.ac.ir

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-