بروزرسانی: 7-6-1394
آزمایشگاه سازه های هوشمند و مواد کامپوزیتی پیشرفته

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر امید رحمانی 02433054135 omid.rahmani[at]znu.ac.ir

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-